Responsive image

Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych w celu ich społecznego włączenia i rozwoju

Numer projektu: 2019-1-PT01-KA204-060701